Det Gule Hus

Aktivitets- og samværstilbud efter servicelovens § 104 i Guldborgsund Kommune er målrettet borgere, som ønsker et dagtilbud med aktiviteter, der har et kreativt og kulturelt indhold. Vi planlægger aktiviteterne med henblik på at udvikle, styrke og vedligeholde færdigheder inden for en lang række områder. Dette kan eksempelvis være motoriske, sociale og kommunikative færdigheder.

DET GULE HUS er opdelt i to grupper som beskrives nedenfor. Vi arbejder tæt sammen om forskellige arbejdsopgaver og der er i hverdagen et flow, de to grupper imellem. Bl.a. ved fællesarrangementer som Banko, Petanque, Gåture m.m.

Kontakt: Else Ravn-Nielsen 25181750 ehrn@guldborgsund.dk  eller Marianne Huusom    25181759   mahuu@guldborgsund.dk

Kontakt: Vivi Hjort-Holm 25181736 vihj@guldborgsund.dk  eller  Jan Peters 25181749 jpet@guldborgsund.dk