Lindevang

Lindevang ligger også på Saxenhøj, og er et døgntilbud for borgere med alvorlig demens og senhjerneskader. Der er plads og rum til borgeren med en anderledes og uden erkendelse af egen og andres adfærd. Der er mulighed for en lettere afskærmning.

Der ydes hjælp og støtte til dagligdagsfunktioner ud fra den enkelte borgers behov med primært fokus på bevarelse snarere end udbygning af egne færdigheder, da denne borgergruppe ellers risikerer forværring af egen tilstand.