Velkommen til Socialpsykiatrien og Center for afhængighed

Medarbejder
Er du medarbejder i Socialpsykiatrien og Center for Afhængighed eller elev/studerende, finder du mødereferater, personalepolitikker, internt opslåede stillinger, praktikstedsbeskrivelser og andre relevante oplysninger ved at læse videre her. Dele af informationerne skal du bruge medarbejder log in for at få adgang til.
Vores tilbud
Ønsker du mere specifik viden om, hvilke socialpsykiatriske støttetilbud, der findes i Socialpsykiatrien, så finder du alle tilbudsbeskrivelser og andre relevante oplysninger for borgere og pårørende samt samarbejdspartnere og køberkommuner ved at læse videre her.
Om os
Ønsker du at vide mere om socialpsykiatrien generelt, finder du her information om kontakt og åbningstider, fysisk placering af vores mange tilbud i kommunen, informationer om takster, politisk vedtaget minimumsstandarder for kvalitet og service i vores tilbud samt andre oplysninger af mere organisatorisk og faglig karakter.