Kvalitetsstandarder

Rammerne for Guldborgsund Kommunes serviceniveau fastsættes af byrådet i overensstemmelse med lovgivningen. På socialområdet beskrives rammen for den hjælp, det er muligt at få, i politisk vedtagede kvalitetsstandarder for de enkelte ydelser. Du kan læse kvalitetsstandarderne for Socialpsykiatriens tilbud ved at følge nedenstående links.

Kvalitetsstandard Socialpædagogisk støtte i eget hjem § 85

Kvalitetsstandard Støtte- og kontaktpersonordning § 99

Kvalitetsstandard Beskyttet beskæftigelse § 103

Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud § 104

Kvalitetsstandard Midlertidige botilbud § 107

Kvalitetsstandard Længerevarende botilbud § 108