Organisation

Organisatorisk består Socialpsykiatrien og CFA af godt 200 medarbejdere, som er delt op i en række paragrafområder og teams efter de tilbud/ydelser, som vi er forpligtet til at levere iht. Service- og Sundhedsloven. De enkelte områder og teams ledes af en gruppeleder, og den samlede virksomhed ledes af et lederteam bestående af gruppelederne og lederen af det samlede område, som bistås af et mindre sekretariat.

Du kan finde en plan over Socialpsykiatrien og CFA’s organisation i undermenuen organisationsplan.