Takster

Socialpsykiatrien i Guldborgsund Kommune tilbyder en høj-, mellem- og lavtakst på døgntilbudsområdet, som andre kommuner skal betale for en plads på et af vores socialpsykiatriske botilbud. De differentierede takster er tilpasset den enkelte borgers problematikker og støttebehov mhp. at give borgeren de bedst mulige forudsætninger for at kunne mestre eget liv.

Nærmere information om taksterne, og hvad der er indeholdt heri, kan du finde ovenfor i undermenuen Tilbudsportal.