Tilbudsportal

Socialstyrelsen under Social- og Indenrigsministeriet har udviklet 'Tilbudsportalen', som er en offentlig tilgængelig søgemaskine, der skaber overblik over de tilbud, der findes på det sociale område på landsplan. 

Via Tilbudsportalen kan du gå ind og se, hvad et tilbud indeholder, og sammenligne det med andre kommuners lignende tilbud i forhold til bl.a. fysiske rammer, personale, pædagogisk metode, aktiviteter og takster mhp. at finde det bedst egnede tilbud til den enkelte borger.