Aktivitets- og samværstilbud

Aktivitets- og samværstilbud efter servicelovens § 104 i Guldborgsund Kommune er målrettet borgere, som ønsker et dagtilbud med aktiviteter, der har et kreativt og kulturelt indhold. Vi planlægger aktiviteterne med henblik på at udvikle, styrke og vedligeholde færdigheder inden for en lang række områder. Dette kan eksempelvis være motoriske, sociale og kommunikative færdigheder.

Borgernes egne ønsker vægtes højt, og borgerne indgår derfor løbende i planlægningen af de forskellige aktiviteter. Vi tilstræber, at planlægningen tager højde for borgernes ønske om kendte strukturer og viden om de ting, der skal foregå. Ligeledes vægter vi samvær og trivsel højt.

Huset og værestedet Perronen i Nykøbing, Pilehytten i Gedser og Stop Op i Nysted er uvisiterede og brugerstyrede aktivitets- og samværstilbud. Aktiviteterne i Huset og værestederne arrangeres af brugerne, hvor personalet og frivillige er med til at støtte op om det.

I Huset og værestederne er der ingen form for registrering af brugerne/borgerne. Det vil sige, at du har 100 % anonymitet. Vi tilbyder heller ingen former for behandling.