Huset i Nykøbing (Nørre skole)

Huset i Nykøbing er et kommunalt værested og aktivitetstilbud i Guldborgsund Kommune, som ligger i Nykøbing bymidte, hvor alle er velkomne. Der er café, opholdsrum, projekt- og billardrum samt en stor sal, hvor man kan spille hockey, badminton, fodbold, tennis, bordtennis osv. Salen kan også bruges til biograf, da vi har en projektor.

Tilbuddet er beliggende på Nørre Skole, Thorsensvej 11 A i Nykøbing.