Æblevang

Æblevang er et døgntilbud efter servicelovens § 107 og § 108, som ligger på Saxenhøj i Sakskøbing. Dette er et tilbud til borgere med psykiatriske diagnoser, der har behov for en mindre grad af personaledækning.

Der ydes hjælp og støtte til dagligdagsfunktioner ud fra den enkelte borgers behov med fokus på bevarelse eller udbygning af egne færdigheder.