Gartnervænget

Gartnervænget er et døgntilbud, som ligger på matriklen Saxenhøj i Sakskøbing. Dette er et tilbud til borgere med psykiatriske diagnoser, der på grund af adfærd og/eller misbrug har behov for middel til svær grad af personaledækning. Bygningsmassen er fleksibel og kan derfor indrettes efter borgerens behov.

Der ydes hjælp og støtte til dagligdagsfunktioner ud fra den enkeltes borgers behov med fokus på bevarelse eller udbygning af egne færdigheder.