Lindevang

Lindevang er et døgntilbud for borgere med alvorlig demens og senhjerneskader, hvor der er mulighed for lettere afskærmning.

På Lindevang arbejder vi ud fra en neuropædagogisk tilgang, hvor vi tager udgangspunkt I den enkelte beboers specifikke behov.

Et væsentlig element I den pædagogiske indsats er, at borgerene skal være aktiv I eget liv. Det betyder I praksis, at det tilstræbes at borgeren er involveret og inddrages I det beslutninger der vedrører borgerens hverdag.

Medarbejderne har fokus på den enkeltes livshistorie og på hvordan denne aktivt kan bruges i arbejdet med borgeren, ligesom medarbejderne meget gerne samarbejder og understøtte relationen til den enkeltes pårørende/netværk.

Vi har på nuværende tidspunkt flere ledige pladser på Lindevang. Kontakt gruppeleder Mie Holm for mere information. Tlf.: 2518 0434

Opdateret April 20.