Voksne børn af Alkoholikere

Voksne Børn af Alkoholikere (VBA) er et tilbud til dig, der er fyldt 18 år, og er vokset op i en familie med alkoholproblemer. Du kan modtage op til 15 individuelle samtaler og efterfølgende gruppebehandling. I starten af behandlingen udarbejdes mål for behandlingen, og der vil løbende blive fulgt op i forhold til dette.

Du kan læse mere om VBA tilbuddet i vores kvalitetsstandard.