Rådgivningstelefonen

Aften- og nattevagten i botilbuddet Boligerne i Nykøbing besvarer Socialpsykiatriens offentlige rådgivningstelefon i tidsrummet fra kl. 23.00 - 07.00 på hverdage samt i weekenden. I disse tidsrum kan andre myndigheder, pårørende osv. ringe og modtage vejledning m.m.

Aften- og nattevagten i Boligerne skal desuden fungere som tryghedsperson for borgere, der er visiteret til telefonservice i aften- og nattetimerne. Borgerne kan ringe aften-/nattevagten op og modtage den nødvendige vejledning over telefonen.

Der ydes også telefonisk rådgivning til borgere, som fx er bekymret for en nabo eller lignende.

Rådgivningstelefonen har følgende nummer: 25 18 04 08.