Se video med Anne

Støtte til borgere i eget hjem

Socialpsykiatrien i Guldborgsund yder støtte til borgere, der har fået bevilget støtte efter § 85 i serviceloven, og det vægtes, at mest mulig støtte foregår i støttekontaktcentrene. § 85 området servicerer, støtter og hjælper borgere med sindslidelser og andre psykosociale problemstillinger i Guldborgsund kommune ud fra en central visitation og politisk vedtaget kvalitetsstandard.