Støtte til unge

Socialpsykiatrien har desuden oprettet et ungeteam, som yder målrettet støtte til unge mellem 18 og 25 år i hele Guldborgsund kommune. Ungeteamet blev oprettet, fordi indsatsen i forhold til de unge mellem 18-25 er væsentligt anderledes end indsatsen i forhold til den ældre aldersgruppe. De er måske lige flyttet hjemmefra. De har måske en nyopdaget sindslidelse/personlighedsforstyrrelse m.m. De er ved starten af et langt liv, hvor det er temmelig afgørende for resten af deres liv, at de fra start får dannet sig et unge-/voksenliv, der er bæredygtigt i forhold til at være borger på de vilkår, der er i dagens samfund.

Primo 2013 etablerede Ungeteamet en Ungecafe i Huset i Dronningensgade 10 og oprettede en Facebookprofil, hvor de unge kunne kommunikere med hinanden i en ”lukket gruppe”. Disse initiativer har vist sig at være successer, og er populære steder for de unge at mødes.

Det er visitator i Unge og Uddannelse i Center for Arbejdsmarked, der vurderer, om du er berettiget til denne støtte.