Støtte til voksne

Socialpsykiatriens støtte til voksne er målrettet borgere, der bor i eget hjem, og som har en betydelig nedsat psykisk funktionsevne og/eller særlige sociale problemer. Vi tilbyder støtte til træning og udvikling af færdigheder, så du på sigt kan mestre egen tilværelse. Støtten gives individuelt og/eller i grupper i Socialpsykiatriens lokaler og/eller i dit hjem. Det er visitationen i Center for Socialområdet, der vurderer, om du er berettiget til at få denne støtte.

Link til pjece ”Velkommen til Socialpsykiatrien – støtte i henhold til § 85 i lov om Social Service”. UNDER UDARBEJDELSE