Udredning, Forebyggelse og Støtte (UFS)

Socialpsykiatriens Udrednings-, Forebyggelses- og Støtteteam, i daglig tale kaldet UFS-teamet, er et tilbud under socialpsykiatrien i Guldborgsund kommune beliggende på Thorsensvej 11 4800 Nykøbing F. det tidl. Nørre skole. Teamet består af sundhedsfagligt og pædagogiske personale, med en fælles betegnelse kaldt socialvejledere.  

Formålet med et støtte og vejledningsforløb i Team UFS, er at understøtte borgeren i, at kunne mestre egen tilværelse. Dette for det første ved, at støtte borgeren til at skabe indsigt i egen situation og egne ressourcer, kombineret med de ressourcer der findes i borgerens netværk. Et forløb i Team UFS har en varighed på op til 6 måneder og bevilges via forvisiteringen - social i GBS kommune. Forløbet ydes ikke i borgerens hjem.