Se video med Jette

Støttekontaktpersonordningen

Støttekontaktpersonordningen, SKP, er et tilbud om opsøgende støtte og kontakt til sindslidende, misbrugere, hjemløse og socialt udsatte. Tilbuddet er uvisiteret og kan tilbydes anonymt, og SKP-teamet, som du kan læse mere om ovenfor, har base hos Center for Afhængighed i Nørregade 21a i Nykøbing. Støttekontaktpersonerne yder støtte efter servicelovens § 99.