Opsøgende medarbejdere

SKP-ordningens støttekontaktpersoner (SKP-teamet) møder borgerne der, hvor de er. Det kan være på en bænk i bybilledet eller i deres eget hjem. Ordningen er et forsøg på at skabe et sikkerhedsnet for de mest udsatte borgere i samfundet.

SKP-ordningen er et åbent tilbud i den forstand, at borgerne ikke skal visiteres til ordningen af den centrale myndighed i kommunen. Denne åbne dør er således indgangen til at skabe en relation. Kontakten foregår på den enkelte borgers præmisser, og formålet er at skabe en relation mellem støttekontaktpersonen og borgeren, der er stærk nok til at bygge bro til det øvrige samfund og fx læge, bank eller kommunens øvrige tilbud. SKP-teamet samarbejder således med mange forskellige instanser.

Alle kan henvende sig med en bekymring for et andet menneske. Det kan være sagsbehandleren på jobcenteret eller den psykiatriske skadestue, der giver borgeren et visitkort til SKP-teamet. Det kan også være pårørende, venner, naboer eller den lokale købmand, som er bekymret for et andet menneske.

SKP-teamet kan kontaktes direkte på telefon 54 73 28 02 mellem kl. 08:00-16:00 eller på mail: skpp99@guldborgsund.dk